shrijimandir
Shrijijyotish

Mantra of our God or Devi-Devata


Shri Radha-Krishan Mantra:


Shree Radhe || Jai Shree Radhe || Radha Radha || Shree Radha Krishnabhyaam Namah ||
Shree Krishan Sharanm Mm ||
Mahamantra: Shree Krishan Govind hare murare | He Naath Narayan Vaasudev ||
Krishanaay Vaasudevay Harye Parmaatmane | Prantah Klesha Naashaay Govindaay Namo Namah ||Lord Vishnu Mantra:


Om Namo Bhagvate Vaasudevaay |
Om Namo Naarayanaay |Shri Shiv Ji Mantra:


Om Namah Shivaya |
Om Shivaya Namah |
Mahamrityunjaya Mantra: om hraum jum sah, om bhurbhuva? sva?| om tryambakam yajamahe sugandhim pusti-vardhanam | urvarukam-iva bandhanan mrtyormuksiya mamrtat | om bhurbhuvah svah om sa? jum hraum om ||
Mrityunjaya Mantra: om tryambakam yajamahe sugandhim pusti-vardhanam | urvarukam-iva bandhanan mrtyormuksiya mamrtat ||Shri Hanuman Ji Mantra:


Om Namo Bhagvate Rudraya Sarva Bhutaatmane, Hanumate Sarvatma Sanyoga Padmapi?hatmane Nama? Ham Hanumate Nama? ||Shri Ram Ji Mantra:


Shree Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram ||
Ram Ram ||
Om Ram Ramaya Namah ||Shri Mahalakshmee Mantra:


Om Shreem Hreem Kleem Hreem Shreem Mahalakshmyai Namah ||
Om Shreem Hreem Kleem Mahalakshmyai Namah ||
Om Shree Hreem Shree Kamale Kamlaalaye Praseed Praseed ||
Shree Hreem Shree Mahalakshmyai Namah ||
Om Shreem Hreem Shreem Kleem Shree Siddha Lakshmyai Namah ||
Om Hreem Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnupatneem Cha Dheemahi Tanno Lakshmee Prachodyaat Hreem Om ||Shri Durga Ji Mantra:


Om Hreem Dum Durgaayai Namah ||
Om Aim Hreem Kleem Chamundayai vichche ||Ganesha Ji Mantra:


Om Gan Ga?apataye Nama? ||Shri Bagulaamukhee Devi Mantra:


Om Hleem Bagalaamukhi Sarvdushtaanaam Vaachm Mukhm Padam | Stambhaya Jihlaam Keelaya Keelaya Buddhi Naashaya Hleem Om svaha ||Shri Kubera Mantra:


Om Yakshaya Kuberaaya Vaishravanaaya Dhandhanyadhipataye |Dhandhanyasamriddhi Me Dehi Daapaya Svaha ||Shri Annapurna Devi Mantra:


Om Hreem Shreem Kleem Namo Bhagvatee Maheshvaree Annapur?e Svaha ||Shri Gayatri Devi Mantra:
Shri Pitra Gayatri Mantra:


Om Tatpurushaya Vidmahe | Murta Amurtaaya Cha Dheemahi Tanno Aryamaa Prachodayaat ||Naag Gayatri Mantra:


Om Nava Kulaaya Vidmahe Vishadantaaya Dheemahi Tanno Sarpah Prachodayaat ||Ganesh Gayatri Mantra:


Om Eka Dantaaya Vidmahe | Vakratu??aaya Cha Dheemahi Tanno Danti Prachodayaat ||Narayan Gayatri Mantra:


Om Narayanaaya Cha Vidmahe |Vaasudevaaya Cha Dheemahi Tanno Vishnuh Prachodayaat ||Navgraha Mantra:


Surya Mantra: Om Hraam Hreem Hroum Sah Suryaaya Nama? ||
Chandra Mantra: Om Shraam Shreem Shraum Sah Chandramase Namah ||
Mangal Mantra: Om Kraam Kreem Kraum Sa? Bhaumaaya Nama? ||
Budha Mantra: Om Braam Breem Braum Sah Budhaaya Namah ||
Guru Mantra: Om Gram Greem Graum Sah Guruve Namah ||
Shukra Mantra: Om Draam Dreem Draum Sah Shukraaya Namah ||
Shani Mantra: Om Praam Preem Praum Sah Shanaye Namah ||
Rahu Mantra: Om Bhraam Bhreem Bhraum Sah Raahave Namah ||
Ketu Mantra: Om Sraam Sreem Sraum Sah Ketave Namah ||Almanac of the Day